Son Haberler
<iframe src="https://anadolu.liderhost.com.tr/cp/widgets/player/single/?p=8130" height="110" width="100%" scrolling="no" style="border:none;"></iframe>

Peygamberimizin Hayatı

Hz. Ebu Bekir

Vefâtı

Vedâ Haccı

Son Yazılarımız

Hz. Ebu Bekir

           Hz. Muhammed (s.a.s.)’in İslâm’ı tebliğe başlamasından sonra ilk iman eden hür erkeklerin; raşit halifelerin, aşere-i mübeşşerenin ilki. Câmiu’l Kur’an, es-Sıddîk, el-Atik lakaplarıyla bilinen büyük sahabi. Kur’ân-ı Kerim’de hicret sırasında Rasûlullah’la beraber olmasından dolayı, “…mağarada bulunan iki kişiden biri…” (et-Tevbe, 9/40) şeklinde ondan bahsedilmektedir. Asıl adı Abdülkâbe olup, İslâm’dan sonra Rasûlullah (s.a.s.)’in ona Abdullah adını verdiği …

Devamını Oku »

Er-Rahmân İsminin Anlamı & Faziletleri

Er-Rahmân İsminin Anlamı & Faziletleri Türkçeye en doğru şekliyle, “esirgeyen ve bağışlayan” ifadeleriyle çevirebileceğimiz “er-Rahmân” ism-i şerifi, besmele-i şerîfede yer alması hasebiyle, hemen hepimizin bildiği, adeta Türkçeleşmiş gibidir. “Merhamet” köküne dayanan bu isim sonsuz rahmeti içerdiğinden, herhangi bir dile tam olarak çevrilebilmesi mümkün olmamakta ve Allah Teâlâ’dan başka bir varlık için kullanımı da caiz görülmemektedir. Dolayısıyla bu ism-i şerîf, Allah …

Devamını Oku »

Allâh (Lafza-i Celâl) İsminin Anlamı & Faziletleri

Allâh İsminin Anlamı & Faziletleri Varlığı zorunlu olan ve bütün övgülere lâyık bulunan zâtın, özel ve en kapsamlı ismidir. Edebin lüzumu olarak Allah Teâlâ’nın adını tek başına anmaz, yanına “Teâlâ” gibi tazim (yüceltme) ifadelerinden birini ekleriz. Allah Teâlâ’nın varlığı zorunludur. Zira onun yaratması olmadan hiçbir şeyin var olabilmesi mümkün değildir. Lafza-i Celâl, âlimlerin büyük çoğunluğu tarafından isimlerin en büyüğü kabul …

Devamını Oku »

Esmâü’l-Hüsnâ

Esmâü’l-Hüsnâ & Allah (Celle Celâlühû)’ın 99 İsmi ve Faziletleri Esmâ kelimesi Arapçada, isim kelimesinin çoğuludur. Hüsnâ ise güzel hatta en güzel demektir. “En güzel isimler” anlamına gelen Esmâ-i Hüsnâ/Esmâü’l-Hüsnâ tamlaması, Allah Te‘âlâ’nın isimlerini ifade etmek için kullanılan bir tamlamadır. Tamlamada yer alan “güzel” ifadesi, yalnızca bizim anladığımız genel şekliyle, iyi, güzel ve hoş gibi anlamları kapsamamakta, Allah Te‘âlâ’nın noksan sıfatlardan …

Devamını Oku »

Vefâtı

Mübaregimiz S.a.v Vefatı Peygamberimiz Vedâ Haccında Mina’da bulunduğu sırada; “Allah’ın yardımı ve zafer günü gelip insanların Allah’ın dînine akın akın girdiklerini görünce, Rabbini överek, tesbîh et! O’ndan af dile! Çünkü O, tövbeleri dâimâ kabul eder.” meâlindeki en son nâzil olan Nasr sûresi indiğinde Peygamber efendimiz kızı hazret-i Fâtımâ’yı çağırıp; “Bana kendi vefâtım haber verildi.” buyurdu. Bunun üzerine ağlamaya başlayan Fâtımâ’ya; …

Devamını Oku »

Vedâ Haccı

Efendimiz s.a.v Vedâ Haccı Hicretin onuncu senesinde Sevgili Peygamberimiz hac için hazırlanıp, Medîne’deki Müslümanların da hazırlanmalarını emir buyurdu. Medîne dışında bulunan Müslümanlara da haber gönderdi. Bu haber üzerine binlerce Müslüman Medîne’de toplandı. Hazırlıklar tamamlanınca Peygamberimiz Zilka’de ayının 25. günü 40 bin kişilik bir kâfile ile öğle namazından sonra Medîne’den hareket etti. 100 kurbanlık deve götürdü. 10 gün süren yolculuktan sonra …

Devamını Oku »

Medîne devri

Efendimizin Medîne devri Muhammed aleyhisselâmın ve Eshâb-ı kirâmın Medîne’ye hicretiyle Müslümanlar için yeni bir devir başlamış oldu. Resûlullah efendimizin Mekke’den Medîne’ye hicret etmekte olduğu işitilince, hâdise Medîne’de büyük bir sevinçle karşılandı. Müslümanlar onu karşılamak için yollara düştüler. Sevgili Peygamberimiz Kubâ’ya gelince orada ilk mescidi yaptırdı. Kubâ’da 10 gün kaldıktan sonra Medîne’ye hareket ettiler. Cumâ günü Rânuna Vâdisinden geçerken öğle olmuştu. …

Devamını Oku »

Mekke devri

Mübareğin Mekke devri Muhammed aleyhisselâm vahyin bir müddet kesilmesinden sonra yine Hira Dağına çıkmıştı. Dağdan aşağı inerken bir ses duydu. Başını kaldırıp baktığında Cebrâil aleyhisselâmı gördü. Mübârek kalbi çarparak ve ürpererek evine dönüp; “Beni örtünüz.” dedi ve örtündü. Bu sırada Cebrâil aleyhisselâm Müddessir sûresinin; “Ey örtüye bürünen (Muhammed aleyhisselâm)! Kalk da (kâfirleri Allahü teâlânın azâbı ile) korkut. Rabbini tekbir et, …

Devamını Oku »