Esmâü’l-Hüsnâ

Esmâ kelimesi Arapçada, isim kelimesinin çoğuludur. Hüsnâ ise güzel hatta en güzel demektir. “En güzel isimler” anlamına gelen Esmâ-i Hüsnâ/Esmâü’l-Hüsnâ tamlaması, Allah Te‘âlâ’nın isimlerini ifade etmek için kullanılan bir tamlamadır.

El-Kuddûs İsminin Anlamı & Faziletleri

El- Kuddus İsmi Şerifin Anlamı Ve Faziletleri Allah Teâlâ’nın her türlü eksiklikten münezzeh olduğunu ifade eden el-Kuddûs ism-i şerîfi, Kur’ân-ı Kerîm’de Haşr Sûresi’nin 23. âyet-i kerîmesinde ve Bakara Sûresi’nin 30. âyet-i kerîmesinde geçmektedir. Manasında mübalağa vardır; bu yönüyle, aynı manayı ihtiva eden isimlerden ayrılır. O, hiçbir şeyden etkilenmez, hiçbir şey O’na tesir edemez. “Kuds” kökünden gelen; Rûhu’l-Kudüs, Beytü’l-Makdis ve Hazîretü’l-Kuds …

Devamını Oku...

El-Melik İsminin Anlamı & Faziletleri

    El-Melik İsmi şerifin anlamı ve Faydaları    “el-Melik” ism-i şerîfi, “mülk-milk” mastarlarından türetilmiştir. Sahip olmak anlamına gelen bu kelime, Allah Teâlâ için kullanıldığında hakikî manasıyla buluşur. Mevlâ Teâlâ, Fâtiha Sûresi’nde on sekiz bin âlemlerin Rabbi olduğunu beyan etmiştir. Bu hakikat, Mevlâ Teâlâ’nın bütün âlemlerin mâliki olduğunu ifade eder. Bu malûmat ışığında el-Melik ism-i şerîfinin açık anlamı: “Mülkün, kâinatın …

Devamını Oku...

Er-Rahîm İsminin Anlamı & Faziletleri

Er-Rahim ismi Şerifi Daha önce açıklamış olduğumuz “Er-Rahmân” ism-i şerîfiyle, “Er-Rahîm” ism-i şerîfinin arasında şöyle bir fark vardır: Er-Rahmân ism-i şerîfi dünya hayatında mü’min ve kâfir herkes için söz konusu olan merhameti kapsarken, Er-Rahîm ism-i şerîfi, dünya hayatında gösterilmiş olan rahmetin karşılığı olarak, amelleriyle bunun hakkını verenlere şamildir. Kâfirlere ise bu ism-i şerîften herhangi bir nasip yoktur. Bu kısa açıklama …

Devamını Oku...

Er-Rahmân İsminin Anlamı & Faziletleri

Er-Rahmân İsminin Anlamı & Faziletleri Türkçeye en doğru şekliyle, “esirgeyen ve bağışlayan” ifadeleriyle çevirebileceğimiz “er-Rahmân” ism-i şerifi, besmele-i şerîfede yer alması hasebiyle, hemen hepimizin bildiği, adeta Türkçeleşmiş gibidir. “Merhamet” köküne dayanan bu isim sonsuz rahmeti içerdiğinden, herhangi bir dile tam olarak çevrilebilmesi mümkün olmamakta ve Allah Teâlâ’dan başka bir varlık için kullanımı da caiz görülmemektedir. Dolayısıyla bu ism-i şerîf, Allah …

Devamını Oku...

Allâh (Lafza-i Celâl) İsminin Anlamı & Faziletleri

Allâh İsminin Anlamı & Faziletleri Varlığı zorunlu olan ve bütün övgülere lâyık bulunan zâtın, özel ve en kapsamlı ismidir. Edebin lüzumu olarak Allah Teâlâ’nın adını tek başına anmaz, yanına “Teâlâ” gibi tazim (yüceltme) ifadelerinden birini ekleriz. Allah Teâlâ’nın varlığı zorunludur. Zira onun yaratması olmadan hiçbir şeyin var olabilmesi mümkün değildir. Lafza-i Celâl, âlimlerin büyük çoğunluğu tarafından isimlerin en büyüğü kabul …

Devamını Oku...

Esmâü’l-Hüsnâ

Esmâü’l-Hüsnâ & Allah (Celle Celâlühû)’ın 99 İsmi ve Faziletleri Esmâ kelimesi Arapçada, isim kelimesinin çoğuludur. Hüsnâ ise güzel hatta en güzel demektir. “En güzel isimler” anlamına gelen Esmâ-i Hüsnâ/Esmâü’l-Hüsnâ tamlaması, Allah Te‘âlâ’nın isimlerini ifade etmek için kullanılan bir tamlamadır. Tamlamada yer alan “güzel” ifadesi, yalnızca bizim anladığımız genel şekliyle, iyi, güzel ve hoş gibi anlamları kapsamamakta, Allah Te‘âlâ’nın noksan sıfatlardan …

Devamını Oku...