• ABBÂDÎ MEKKÎ

  Mâlikî mezhebi fıkıh âlimlerinden. İsmi, Abdülkâdir bin Ebü’l-Kâsım Ahmed es-Sa’dî’dir. Lakabı Muhyi…

 • ABBÂD BİN ABBÂD BİN HABÎB

  Meşhûr hadîs âlimlerinden. İsmi, Abbâd bin Abbâd bin Habîb bin Mühelleb bin Ebî Sufre’dir. Künyesi “…

 • A’MEŞ (Süleymân bin Mihran)

  Tabiîn devrinin büyük hadîs, kırâat, fıkıh imamlarından. Kûfe’nin büyük âlimlerinden olup, zamanının…

 • B-Harfli İslam Alimlerimiz

  BABA HAYDAR SEMERKANDÎ BÂBÂ KEMÂL CÜNDÎ BABA YÛSUF SİVRİHİSÂRÎ BABA-ZÂDE BÂBÜR ŞÂH BÂCÎ (Ahmed bin S…

 • A-Harfli islam alimlerimiz

  ABDULLAH BİN ÜMM-İ MEKTÛM ( radıyallahü anh ) ABDULLAH BİN YAHYÂ SA’BÎ ABDULLAH BİN ZEYD ( radıyalla…

Recent Posts

Evlendi Bakın ilk Gece Ne Oldu ?

Evlendi ve ilk gece eşinin yüzünü açtı.!! İnsanın şahsi hayatını ve toplum hayatını düzenleyen en önemli kurumların başında aile hayatı gelir. Bir toplumun aile hayatı bozuksa, o toplumun da insanlığa yapacağı katkı yok denecek kadar azdır. Geçmişte, günümüzde hatta ve hatta gelecekte tüm evlenecek genç bireylere örnek olacak evlilikler olmuştur ve dahi olacaktır da. İşte bugünün genç evlilerine ve evlenecek …

Devamını Oku...

Kur’an’da Anlatılan Hüdhüd Kuşunun Hikayesi

Hüdhüd Kuşu ve Süleyman  (A.s) Kur’ân-ı Kerîm’de Hz. Süleyman (a.s.) kıssasıyla ilgili olarak zikredilen İbibik kuşu olarak da ifade edilen Hüdhüd kuşunun hikâyesi… Hemen bütün dillerde çıkardığı sese (T. ibibik, büdbödek; Ar. hüdhüd; Far. pûpe, pûpû; İng. hoop poo; Fr. huppe; İbr. dûkifat; Lat. upupa, epops) veya başında bulunan sorguç şeklindeki renkli tüylere (T. çavuş kuşu, taraklı, turakçın, ibik, ibikli; …

Devamını Oku...

Abbad bin Bişr (r.a.)

Abbad bin Bişr (r.a.) Hz. Abbad (r.a.), Ensar’ın ileri gelenlerindendi. Mus’ab bin Umeyr’in vasıtasıyla Müslüman oldu. Bedir, Uhud ve Hendek Savaşlarının yanı sıra Peygamber Efendimizle birlikte bütün savaşlara iştirak etti. Cihat meydanlarında büyük fedakârlıklar gösterdi. Bazı sahabiler, savaş esnasında Peygamberimizin yanı başında nöbet bekler, gelebilecek muhtemel bir tehlikeye karşı onu korurlardı. Abbad bin Bişr de, Peygamber Efen­dimizin muhafızlarından biriydi. Uykusuz …

Devamını Oku...