Son Yazılar
Ana Sayfa >> Îman ve İtikat

Îman ve İtikat

İtikat, bir fikre, bir inanca bağlanma; inanma. Bir din veya mezhebin temel inanç değerleri. Allâh’a kalbî bağlılık, kesin inanma; îman gibi anlamlara gelir.

Sözlük anlamı bu şekilde olan itikad dini bir terim olarak:
a) Allah’ın inanılmasını istediği şeylere bağlanıp kalma,
b) Allah tarafından inanılması ve teslim olunması istenen şeylere bilerek inanma,
c) inanılması istenen esasları aklen ve kalben tasdik etme anlamlarında kullanılmıştır.
Ancak bu tanımlar İslam itikadı için geçerlik taşımaktadır. Halbuki islam dışında da inançlar vardır. O halde bütün bu inançları içine alacak mahiyette bir tanım yapmak gerekir:
İTİKAD: Kişinin Allah, insan, hayat ve kâinat hakkındaki anlayışlarım kapsayan, o-laylara bakış tarzını belirleyen düşüncesine denir.

İMAN; Bir şeyi gönül huzuru ile benimseme, ona içten ve yürekten inanmadır.

İslâm’a göre iman, Peygamber Efendimizin Yüce Allah’tan getirdiklerinin doğru olduğunu kabul edip, onlara gönülden inanmaktır. Bir hadiste şöyle belirtilmektedir:

Hz. Peygamber, ashabı ile otururken beyaz elbise içerisinde bir adam gelir ve Hz. Peygamberin önüne diz çöküp oturur.

Rasulullah’a:  “İman nedir?” der.

Peygamberlere Îman

Peygamberlere İman     Peygamberlere İman Nedir. Peygamberlere İman Nasıl Olmalıdır.imanın Şartları nedir.? Peygamber, Allah ile insanlar arasında elçi olarak görevlendirilen Allah’ın emirlerini bildiren doğru yolu gösteren Allah elçileridir. Peygamberler insanlara yol gösterici olarak gönderilmiştir. Allahü Tealanın peygamberlerine inanmak, iman etmek imanın 4. şartıdır. Müslümanlar, peygamberlerin hepsine inanarak iman eder. …

Devamını Okuyun...

54 Farz

54 Farz Nelerdir ? 54 Farz Nedir? 54 farzın başında Tevhit inancı gelir. Her Müslüman Allah’ın birliğine ve tekliğine iman eder. Açıklamalı Olarak Maddeler Halinde Sunduk.. 54 Farz Nedir 1- Allahü teâlânın bir olduğuna inanmak, 2- Helal yemek ve içmek, 3- Abdest almak, 4- Beş vakit namaz kılmak, 5- Cünüblükten …

Devamını Okuyun...

32 Farz

32 Farz 32 Farz Nedir ? Her müslümanın, otuz iki farzı bilmesi lazımdır. 32 farz şunlardır: İmanın şartı: Altı (6) İslamın şartı: Beş (5) Namazın farzı: Oniki (12) Abdestin farzı: Dört (4) Guslün farzı: Üç (3) Teyemmümün farzı: İki (2) Teyemmümün farzına üç diyenler de vardır. Bu zaman, hepsi 33 farz olur. İmanın şartları (6) 1- Allahü teâlânın varlığına ve birliğine inanmak. 2- Meleklerine …

Devamını Okuyun...

32 Farz ve 54 Farz Nedir ?

32 Farz 32 Farz Nedir ? Her müslümanın, otuz iki farzı bilmesi lazımdır. 32 farz şunlardır: İmanın şartı: Altı (6) İslamın şartı: Beş (5) Namazın farzı: Oniki (12) Abdestin farzı: Dört (4) Guslün farzı: Üç (3) Teyemmümün farzı: İki (2) Teyemmümün farzına üç diyenler de vardır. Bu zaman, hepsi 33 farz olur. İmanın şartları (6) 1- Allahü teâlânın varlığına ve birliğine inanmak. 2- Meleklerine …

Devamını Okuyun...

Kitaplara İman

Kitablara İman Allahü Teala, kullarına peygamberleri aracılığıyla kitaplar göndermiştir. Bu kitaplarda, Allah’ın emirleri ve yasakları bildirilmiş, kulların yapması gereken görevler öğretilmiş, dünya ve ahirette mutlu olmanın yolları gösterilmiştir. Allahü Tealanın kitaplarına inanmak, iman etmek imanın 3. şartıdır. Müslümanlar, peygamberlere gönderilen kitapların hepsine inanarak iman eder. Semavi kitablardan bize bildirdikleri 104 …

Devamını Okuyun...

Meleklere İman

Meleklere İman Melek, Allahü teala tarafından yaratılmış, erkeklik ve dişilikleri olmayan ve Allahü teala’ya itaatten ayrılmayan gözle görülmeyen nuranî varlıklardır. Melekler nurdan yaratılmışlardır. Yemezler, içmezler uyumazlar, doğuğ doğurmazlar. Yüce Allah’ın emirlerine asla isyan etmezler. Hiçbir günah işlemezler. Devamlı Allah’a ibadet ederler. Bizler ruhumuzu göremediğimiz gibi melekleri de göremeyiz. “Şüphesiz Rabbin …

Devamını Okuyun...

Allah’a Îman

Allah’a İman Allahü teâlâ, vacib-ül-vücud (varlığı lazım olan) ve hakiki mabud ve bütün varlıkların yaratıcısıdır. Ondan başka ilah yoktur. Allahü teâlâ zamandan, mekandan münezzehtir. Hiçbir şeye benzemez. Allah’a iman, Allahü teâlâyı yüksek sıfatlarla vasıflamak ve noksan sıfatlardan uzak tutmaktır. Allahü teâlânın varlığına ve birliğine inandım, iman ettim, kalbimle tasdik, dilimle …

Devamını Okuyun...

Îslamın Şartları

İslam‘ın beş şartı, İslam Dîni’nin Sünnilik ve Caferiyye Şiîliği mezheplerine göre büyük önem arz eden beş ameli. Bu şartlar sırasıyla: Şehâdet etmek, namaz kılmak, zekât vermek, oruç tutmak ve hacca gitmektir. İslamın şartı 5 tanedir. İslamın şartları aşağıda tek tek açıklanmıştır. İslamın şartları sırasıyla; 1- Kelime-i Şehadet getirmek 2- Namaz kılmak 3- Oruç tutmak 4- Zekat vermek …

Devamını Okuyun...

Îmanın Şartları

İmanın şartı 6 tanedir. İmanın şartları aşağıda tek tek açıklanmıştır. İmanın, altı şeye inanmak olduğunu, Resûlullah (s.a.v.) bildirmiştir. İmanın şartları sırasıyla; 1- Allah’a İmân 2- Meleklere İmân 3- Kitaplara İmân 4- Peygamberlere inanmak 5- Ahiret hayatına inanmak 6- Kaderin, hayrın ve şerrin Allah’tan geldiğine inanmak Allah’a imanın geçerli olabilmesi için de şu altı şarta eksiksiz olarak …

Devamını Okuyun...

İmanın ve İslam’ın şartları

İman ve İslamın Şartları Her müslümanın bilmesi gereken zaruri iman bilgilerini kısaca Sunmaya çalıştık. İmanın ve İslamın Şartları    Zaruri gereken iman bilgisi, imanın ve İslam’ın şartlarıdır. Kısaca aşağıda bildiriyoruz. Geniş olarak Amentü’nün esasları kısmında bilgi var. İmanın Şartları İmanın şartları şunlardır: 1- Allah’a inanmak (Allah’a İmân) Allahü teâlâ, vacib-ül-vücud [varlığı …

Devamını Okuyun...