Son Yazılar
Ana Sayfa >> Îman ve İtikat >> Peygamberlere Îman

Peygamberlere Îman

Peygamberlere İman

    Peygamberlere İman Nedir. Peygamberlere İman Nasıl Olmalıdır.imanın Şartları nedir.?

Peygamber, Allah ile insanlar arasında elçi olarak görevlendirilen Allah’ın emirlerini bildiren doğru yolu gösteren Allah elçileridir. Peygamberler insanlara yol gösterici olarak gönderilmiştir.

Allahü Tealanın peygamberlerine inanmak, iman etmek imanın 4. şartıdır.

Müslümanlar, peygamberlerin hepsine inanarak iman eder.

Peygamberlere iman etmek, aralarında hiçbir fark görmeyerek, hepsinin Allahü teala tarafından seçilmiş sadık, dogru sözlü olduklarına inanmak demekdir.

İşte, bu gerçekleri insanlara öğretmek, dünya ve ahirette mutlu olmanın yollarını göstermek için Yüce Allah Peygamberlerini görevlendirmiştir.

Peygamberler en doğru bir şekilde insanlara Allah’ı tanıtmışlar, inanç esaslarını, ibadet şekillerini öğretmişlerdir. Dini hükümleri ve güzel ahlâk ilkelerini açıklamışlar, kendileri de söylediklerini yaparak insanlara örnek olmuşlardır.

Yeni din ve ahkam getiren Peygamberlere Resûl denir. Yeni bir din getirmeyip, insanları, önceki dine davet eden Peygamberlere Nebî denir.

Peygamberlerin ilki Âdem aleyhisselam ve sonuncusu, bizim Peygamberimiz Muhammed Mustafa (S.A.V.) dir.

Bu ikisinin arasında, çok Peygamber gelmiş ve geçmiştir.

Sayıları belli değildir. 124 binden çok oldukları meşhurdur.

Kur’an-ı Kerim’de adları geçen peygamberler şunlardır

1- Adem,
2- İdris,
3- Nuh,
4- Hûd,
5- Sâlih,
6- Lût,
7- İbrahim,
8- İsmail,
9- İshak,
10- Yâkub,
11- Yûsuf,
12- Şuayb,
13- Hârun,
14-Mûsa,
15- Dâvud,
16- Süleyman,
17- Eyyûb,
18- Zülkifl,
19- Yûnus,
20- İlyas,
21- Elyesa,
22- Zekeriyya,
23- Yahya,
24- İsa,
25- Muhammed (S.a.v.)

İlk peygamber Hz.Âdem (a.s.), son peygamber bizim peygamberimiz Hz. Muhammed (S.a.v.)’dir. Bu ikisinin arasında birçok peygamber gelmiştir.

Peygamberlerden yirmibeş tanesinin ismi Kur’an-ı Kerim’de geçmektedir. Ancak peygamberlerin sayısı çok daha fazladır.

Peygamberlere iman etmek, aralarında hiçbir fark görmeyerek, hepsinin Allahü teâlâ tarafından seçilmiş sadık, doğru sözlü olduklarına inanmak demektir.

Onlardan birine inanmayan kimse, hiçbirine inanmamış olur.

Âdem aleyhisselamdan, son Peygamber Muhammed aleyhisselama kadar bütün Peygamberler, hep aynı imanı bildirmiş, ümmetlerinden aynı şeylere iman etmelerini istemişlerdir.

Yahudiler, Musa aleyhisselama inanıp, İsa aleyhisselama ve Muhammed aleyhisselama inanmazlar.

Hristiyanlar, İsa aleyhisselama inanıp, Muhammed aleyhisselama inanmazlar. Müslümanlar ise, bütün Peygamberlere inanırlar yani kabul ederler.

Peygamberlerin sıfatları şunlardır:
Emanet [emindir],
Sıdk [her işi doğrudur, yalan söylemez],
Tebliğ [Dini eksiksiz bildirir],
Adalet [her işte hakkı gözetir],
İsmet [günah işlemez],
Fetanet [çok akıllı, anlayışlı, zeki],
Emnül-azl [peygamberlikten azledilmez yani peygamberlik ellerinden alınmaz.]

Allahü teâlâ, ilk insan ve ilk Peygamber olan Âdem aleyhisselamdan beri, her bin senede din sahibi yeni bir Resul vasıtası ile, insanlara dinler göndermiştir.

Bunlar aracılığı ile, insanların dünyada rahat ve huzur içinde yaşamaları ve ahirette de sonsuz saadete kavuşmaları yolunu bildirmiştir.

Kendileri ile yeni bir din gönderilen Peygamberlere (Resul) denir. Resullerin büyüklerine (Ülülazm)Peygamberler denir.

Bunlar, Âdem, Nuh,İbrahim, Musa, İsa ve Muhammed aleyhimüssalatü vesselamdır.

Yeni bir din getirmeyip, insanları, daha önceki dine davet eden Peygambere Nebi denir.

Peygamber efendimizden sonra, hiç Peygamber gelmeyecektir.

Kur’an-ı kerimde mealen buyuruluyor ki:
(Muhammed [aleyhisselam], Allah’ın Resulü ve Peygamberlerin sonuncusudur.)[Ahzab 40]

 

Sosyal Ağlarda Bu Konuyu Paylaşırmısınız.?

Hakkında islamvehayat

> Ayrıca Bakınız <

Kitaplara İman

Kitablara İman Allahü Teala, kullarına peygamberleri aracılığıyla kitaplar göndermiştir. Bu kitaplarda, Allah’ın emirleri ve yasakları …

Bir cevap yazın