Son Yazılar
Ana Sayfa >> İslam Alimlerimiz

İslam Alimlerimiz

islam alimlerimiz alfabetik sıraya göre islam alimlerimizx.

ABBÂDÎ MEKKÎ

Mâlikî mezhebi fıkıh âlimlerinden. İsmi, Abdülkâdir bin Ebü’l-Kâsım Ahmed es-Sa’dî’dir. Lakabı Muhyiddîn’dir. Nesebi Sahâbe-i Kirâmdan Sa’d bin Ubâde’ye ( radıyallahü anh ) kadar dayandığı için, Abbâdî Mekkî nisbetiyle meşhûr olmuştur. 814 (m. 1411) senesinde Mekke-i mükerremede doğdu. 880 (m. 1475) senesinde yine Mekke-i mükerremede vefât etti ve oradaki Muallâ kabristanına …

Devamını Okuyun...

ABBÂD BİN ABBÂD BİN HABÎB

Meşhûr hadîs âlimlerinden. İsmi, Abbâd bin Abbâd bin Habîb bin Mühelleb bin Ebî Sufre’dir. Künyesi “Ebû Muâviye”dir. Atâkî, Ezdî, Mühellebî ve Basrî nisbetleri ile de tanınmaktadır. Doğum târihi kesin olarak bilinememektedir. Hicrî 181 (m. 797) târihinde Recep ayının 18’inde Bağdâd’da vefât etmiştir. Abbâd bin Abbâd, hadîs hafızlarından olup, Basra’da yetişen …

Devamını Okuyun...

BABA HAYDAR SEMERKANDÎ

Hâce Ubeydüllah-i Ahrâr hazretlerinin talebelerinin yükseklerinden ve halîfelerinden. Baba Haydar Semerkandî diye tanınmıştır. Doğum târihi ve hâl tercümesi hakkında kaynak eserlerde ma’lûmât bulunamayan Baba Haydar, 957 (m. 1550) senesinde İstanbul’da Eyyûb Sultan semtinde vefât etti. Baba Haydar hazretleri, küçüklüğünde asıl memleketi olan Semerkand’da Hâce Ubeydüllah-i Ahrâr hazretlerinin derslerine devam edip, …

Devamını Okuyun...

A’MEŞ (Süleymân bin Mihran)

Tabiîn devrinin büyük hadîs, kırâat, fıkıh imamlarından. Kûfe’nin büyük âlimlerinden olup, zamanının imâmı idi. İsmi, Süleymân bin Mikrân el-Kâhili el-Esedî el-Kûfî’dir. Künyesi Ebû Muhammed’dir. Babası, Demâvend’li iken, Kûfe’ye hicret edip, orada yerleşti. A’meş ( radıyallahü anh ) 61 (m. 680)’de, başka bir rivâyette, Hazreti Hüseyin’in şehîd olduğu gün Kûfe’de doğdu. …

Devamını Okuyun...

B-Harfli İslam Alimlerimiz

BABA HAYDAR SEMERKANDÎ BÂBÂ KEMÂL CÜNDÎ BABA YÛSUF SİVRİHİSÂRÎ BABA-ZÂDE BÂBÜR ŞÂH BÂCÎ (Ahmed bin Süleymân) BAĞDÂDÎ-ZÂDE (Hasen bin Yûsuf Bağdâdî) BÂHİLÎ (Selâm bin Abdullah) BAHR BİN NASR EL-HAVLÂNÎ BAHRAK (Muhammed bin Ömer) BAHŞÎ (Muhammed bin Muhammed Halebî) BAHŞÎ HALÎFE BÂKILLÂNÎ BAKIYYE BİN MAHLED BAKIYYE BİN VELÎD BÂKÎ BÂLÎ EFENDİ …

Devamını Okuyun...

A-Harfli islam alimlerimiz

ABDULLAH BİN ÜMM-İ MEKTÛM ( radıyallahü anh ) ABDULLAH BİN YAHYÂ SA’BÎ ABDULLAH BİN ZEYD ( radıyallahü anh ) ABDULLAH BİN ZEYD (Ebû Kılâbe) ABDULLAH BİN ZÜBEYR ( radıyallahü anh ) ABDULLAH BİN ZÜBEYR EL-HUMEYDÎ ABDULLAH EL-ACEMÎ ABDULLAH ER-RAZÎ ABDULLAH EYYÛBÎ ABDULLAH FÂKİHÎ (Abdullah bin Ahmed) ABDULLAH HADDÂDÎ ABDULLAH İBN-İ …

Devamını Okuyun...