Son Yazılar
Ana Sayfa >> Mübarek Gün Ve Geceler >> Berat Gecesi Berat Kandili Nedir?
Berat Gecesi Berat Kandili Nedir?

Berat Gecesi Berat Kandili Nedir?

Berat nedir? Berat Kandili ne zaman kutlanır?

Berat Kandili     Berat Kurtuluş, af ve arınma anlamlarına gelen Berat, Müslümanlara kulluk bilinci ve hesap verme şuuruyla; hata, suç ve yanlışlardan kaçınmayı, günahlardan arınmayı; affedilmenin yanında affedici olmayı da, bağışlanma isteğinin yanında bağışlayabilme şuurunu da kazandırır.

Ayrıca: Berat (Berâet), Arapça’da temize çıkma anlamına gelir.

Berat Kandili aynı zamanda Rahmet Gecesi gibi adlarla da anılır.

Kur’ân-ı Kerim’de, suçsuzluk, kurtuluş belgesi (Kamer, 54/43) ve müşriklerle her türlü ilişkiyi kesme, onlardan uzak durma (Tevbe, 9/1) anlamlarında iki yerde berâet kelimesi geçmektedir.

Hadislerde ise genellikle, günahtan kurtulma, bir iş veya zümreden uzak durma anlamlarında kullanılmıştır.

Berat Gecesi; Kamerî ayların sekizincisi olan Şaban ’ın on dördüncü gününü on beşinci gününe bağlayan gecedir. Müslümanlarca mağfiret ve kurtuluş gecesi sayılır. Mü’minler bu gecede ibadet ve taâtla meşgul olarak bir yıllık ömürlerinin muhase­besini yaparak, mükemmel bir insan, olgun bir Müslüman vasfı kazanmak için gelecek günlerine ve hayat işlerine daha düzenli bir istikamet vermek imkânını bulurlar.

”Bu gecede Allâh’ın affı ve bağışlamasının çok olacağı müjdelendiğinden, bu geceye “Berat Gecesi” denilmiştir. Berat gecesi hicri aylardan şaban ayının onbeşinci gecesidir. Berat Gecesi için Arapça eserlerde “şabanın ortasındaki gece”, “mübarek gece”, “rahmet gecesi” ve “sak (belge) gecesi” manalarına gelen terkipler kullanılmaktadır.

Berat Gecesi İslam alemi için en hayırlı gecelerden biridir.

Berat gecesinin fazileti amel defterinin yazılmasından ileri gelir. Peygamberimiz Hazreti Muhammed, Berat Gecesinin fazilet ve önemini şöyle anlatmıştır;

-Bu yıl içinde doğacak her çocuk, bu gece deftere geçirilir.
-Bu yıl içinde öleceklerin isimleri, bu gece özel deftere yazılır.
-Bu gece herkesin rızkı tertip olunur.
-Bu gece herkesin amelleri Allahü teâlâya arz olunur.

Berat Gecesinin beş ayrı özelliği daha vardır.

  1. Bütün hikmetli işlerin ayırımına başlanması.
  2. Bu gecede yapılacak ibadetlerin diğer vakitlere nispetle kat kat sevaplı olması.
  3. İlâhî rahmetin bütün âlemi kuşatması.
  4. Allah’ın af ve bağışlamasının olması.
  5. Peygamberimize tam bir şefaat yetkisinin verilmiş olması.

Bir rivayette bildirildiğine göre Rasûlullah (s.a.v.), Şaban’ın on üçüncü gecesi ümmeti hakkında şefaat niyaz etti, üçte biri verildi. On dördüncü gecesi niyaz etti, üçte ikisi verildi. On beşinci gecesi niyaz etti, hepsi verildi.

“Bu mübarek geceler hürmetine gelin biz de günahlarımıza tevbe edelim.

Kalbimizde ne gibi kötülük varsa onları çıkarıp atalım. Kimseye hased, kin beslemeyelim. Birbirimizi sevelim.

Her birimiz nefislerimizin ıslahı, milletimizin felah ve saadeti, memleketimizin her türlü afetten mahfuz olması, bundan ümmet-i İslâmiye’nin sıhhat ve selâmeti için dua edelim.

Temiz bir yürekle Allah (c.c.)’a yalvaralım, Cenab-ı Hakk’ın va’d-i Sübhanîsi vardır. “Benden isteyiniz ki vereyim.” buyurmuştur.

Yeryüzündeki bütün Müslümanların iştiyakla bekledikleri mübarek gecelerden biridir Berat Gecesi. Bu gecede her kulun bir senelik ameli, harekâtı, tefrik ve tespit edilir. Ecellerin defteri, rızıkların taksimi de bu gecededir. Bu gece, rahmet-i İlâhiyenin ve gök kapılarının açıldığı mübarek gecelerden biridir.

Peygamber Efendimiz (s.a.s) bir kutsî hadiste şöyle buyurmuştur:

“Şaban ayının on beşinci gününü oruçlu geçirin. Gecesinde ise ibadete kalkın. Çünkü o gece güneş batınca Allah Teala keyfiyetini bilemediğimiz bir halde en yakın semaya tecelli ederek fecir doğuncaya kadar: ‘Bağışlanma dileyen yok mu, onu bağışlayayım! Rızık isteyen yok mu, ona rızık vereyim! Musibete uğrayan yok mu, ona afiyet vereyim…’ buyurur.” ( İbn Mâce, İkâmetü’s-Salavât, 191.)


Berat Kandili Nedir?


Berat Kandili; Ramazanın müjdecisi…Şaban ayının yarısı gecesi… Berat… borçtan, hastalıktan, suç ve cezadan beraet etme, kurtulma… günahlardan arınma, temize çıkma, ilâhî af ve rahmete nâil olma…

Berat gecesi de diğer gecelerimiz gibi her birimiz için birer, tefekkür, tezekkür ve yenilenme gecesidir.

Berat; kırılan kalpleri onarma, dargınlık duvarlarını yıkma, kin, nefret ve intikam duygularını aşma günüdür. Yüce Yaradan’ın affına erebilmek için yaradılanı affetme günüdür.

Berat; bizlere her türlü şer, kötülük, zulüm, haksızlık ve adaletsizlikten beri olmayı, onlardan teberra ederek uzak kalmayı öğretir.

Berat Gecesi; Kamerî ayların sekizincisi olan Şaban ’ın on dördüncü gününü on beşinci gününe bağlayan gecedir. Müslümanlarca mağfiret ve kurtuluş gecesi sayılır.

Mü’minler bu gecede ibadet ve taâtla meşgul olarak bir yıllık ömürlerinin muhase­besini yaparak, mükemmel bir insan, olgun bir Müslüman vasfı kazanmak için gelecek günlerine ve hayat işlerine daha düzenli bir istikamet vermek imkânını bulurlar.

Sosyal Ağlarda Bu Konuyu Paylaşırmısınız.?

Hakkında islamvehayat

> Ayrıca Bakınız <

Şaban Ayında Dua ve Zikirler

Şaban Ayı Ve Dua

Şaban ayında dua Şaban Ayında Yapılacak Dualar Şaban Ayı Duaları Nelerdir. Şaban Ayında Dua ve …

Bir cevap yazın