Son Yazılar
Ana Sayfa >> Mübarek Gün Ve Geceler >> Şaban Ayı Ve Önemi
“Recep Allah’ın ayı, Şa’ban benim, Ramazan ümmetimin ayıdır.”

Şaban Ayı Ve Önemi

Şaban Ayı Nedir.?

Şaban ayı, Hicrî yılın sekizinci ayıdır. Sözlükte “dağılmak, gruplara ayrılmak” anlamındaki şa‘b kökünden türeyen Şa‘bân kamerî yılın Receb‘den sonra, Ramazan‘dan önce gelen sekizinci ayının adıdır ve dinî gelenekte önemli bir yeri olan Üç Aylar‘ın ikincisidir.

Sevgili Peygamberimiz de:

“Recep Allah’ın ayı, Şa’ban benim, Ramazan ümmetimin ayıdır.”

buyurarak üç ayların kendilerine has özelliklerini, güzelliklerini ve faziletini belirterek, bu mevsimin mü’minin yüzüne açılmış fırsat yelpazeleri olduğunu duyuruyor.

Rasül-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem üç aylarda: “Allahım! Receb ve Şa’ban’ı hakkımızda mübarek kıl. Bizi Ramazan’a ulaştır.” diye dua ederek; üç aylara yetişme sevincini, rahmet ayı Ramazana ulaşma özlemini, hasretini ve bu aya kavuşabilme iştiyakını her mü’minin gönlünde devamlı diri tutmasını istiyor.

Ebu Hüreyre rivayetiyle Peygamber Efendimiz sallallahü aleyhi ve sellem buyurmuştur ki: Receb şehrullahdır. Şa’ban benim, Ramazan da ümmetimin ayıdır.

”Receb ayı rüzgar gibi, Şaban ayı bulut gibi Ramazan ayı hisse Yağmur gibidir demiştir.” Ebu bekir El verrak el belhi radiyallahu anh

Diğer bir Rivayete

”Receb hürmet ayıdır, Şaban hizmet ayı, Ramazan ise Nimet ayıdır.”


Şaban Şerif’te günahlardan sakınmakHer an günahlardan sakınmak gerekliyse de Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kendisine Nispet ettiği;

 Şaban ayında kendisine yardım edene rahmet duasında bulunduğu, Şaban ayında amellerin Allah-u Teala’ya arz olunduğu, ecellerin, musibetlerin, kaderlerin, doğacakların ve öleceklerin Şaban ayında meleklere bildirildiği bu mübarek ayda takvaya riayet etmenin kişiyi bir senelik belalardan ve kederlerden koruyacağına hiç şüphe yoktur. Nitekim hadis-i Şerif’te şöyle varid olmuştur;

“Her kim Şaban ayına değer verir, onda Allahü teâlâ’dan sakınırsa taati ile amel eder ve nefsini günahlardan tutarsa, Allahu Teala onun günahlarını bağışlar ve o sene Vuku bulacak tüm belalardan ve hastalıklardan kendisini emin kılar.”


Enes b. Malik -radıyallahu anh-den rivayet edildiğine göre:

* Sahabe-i Kiram Şaban hilalini görünce, kendilerini Kur’an-ı Kerîm okumağa verirler, çokça ve devamlı salat-ü selam getirirlerdi.

* Ticaret erbabı borçlarını öderler, senelik hesaplarını toparlardı.

* Zenginler ise mallarının zekatını hesap eder, fakirlere dağıtırlardı ki, ihtiyaçlarını alabil-sinler. Sıkıntılarını giderebilsinler. Bu sayede toplum hep birlikte, neşe içinde heyecanlı, aşk ve vecd içinde Ramazanı yaşasın bayram yapabilsin.

* Hakimler, valiler, mahkumlarla görüşür, ekseriyetini afvedip, tahliye ederlerdi.

Görüldüğü gibi bu hadis-i şerif, ferdî, içtimaî yönüyle üç aylarımızı nasıl geçirmemiz gerektiğini, bizlere açık bir şekilde izah etmektedir.

 

Her meslek gurubunun kendine özgü yapacağı vazifeleri her kesimden insanların aynı heyecanı yaşayabilmesi için dikkat etmesi gerekli davranışları olmalıdır.

Resulullah Aleyhissalâtü Vesselam senenin hiçbir ayında Şaban ayındakinden fazla oruç tutmaz ve şöyle buyururdu:


“Amellerden gücünüzün yettiğini yapın. Çünkü siz bıkmadıkça, Allah da size asla bıkmış muamelesi yapmaz. Allah yanında amelin en makbulü, kişinin az da olsa devam üzere işlediği ameldir.”Müslim. Sıyam: 177.


Bu faziletli günleri değerlendirerek gün ve gecelerimizi manevî açıdan daha çok bereketli kılarsak, bu ayın feyzinden daha fazla istifade etmiş olacağız. Bu mübarek aylarda tutulan oruç farz ve vacip olmayıp sadece sünnettir. Peygamberimiz’e uyarak sevap ve mükâfatına ermek için oruç tutmaya gayret ederiz.

 

Peygamberimiz (s.a.v.)Efendimiz:


 “Kim ki,Şaban-ı şerife hürmet ve tazım eder,Allahtan korkar ve Allaha itaat edip nefsini günah işlemekten korursa,Cenab-ı Hak onun bütün günahlarını mağfiret eder.

        O sene içinde başına gelecek bela,musıbet ve hastalıklardan emin olur.”

(zübdetül-vaizin sh.206)


Bu mübarek aya hürmet ve tazim ise,bu ayda çok oruç tutmakla ve Salevat-ı şerife okumakla olur.

Sosyal Ağlarda Bu Konuyu Paylaşırmısınız.?

Hakkında islamvehayat

> Ayrıca Bakınız <

Şaban Ayında Dua ve Zikirler

Şaban Ayı Ve Dua

Şaban ayında dua Şaban Ayında Yapılacak Dualar Şaban Ayı Duaları Nelerdir. Şaban Ayında Dua ve …

Bir cevap yazın