Küsûf ve Husuf namazı nasıl kılınır? Güneş ve Ay tutulması namazı kılınışı

Küsûf ve Husuf namazı nasıl kılınır?

Küsûf ve Husuf namazı nasıl kılınır? Güneş ve Ay tutulması namazı kılınışı

Güneş tutulmasına küsûf, ay tutulmasına hüsûf denir.

Peygamberimiz güneş ve ay tutulmalarında, açılıncaya kadar namaz kılıp dua etmeyi tavsiye eder.

Peki, küsuf namazı nasıl kılınır? Hüsuf namazı sünnet midir? Peygamberimizin doğa olaylarına duası neydi? Sizler için, Diyanetin İlmihal  İman ve İbadetler kitabında yer alan bilgilere göre, küsuf ve hüsuf hakkında bilinmeyenleri ve merak edilenleri derledik.”,
Güneş tutulmasına küsûf, ay tutulmasına hüsûf denir. Peygamberimiz güneş ve ay tutulmalarında, açılıncaya kadar namaz kılıp dua etmeyi tavsiye eder. Peki, küsuf namazı nasıl kılınır? Hüsuf namazı sünnet midir? Peygamberimizin doğa olaylarına duası neydi? Sizler için, Diyanet’in İlmihal-1 ‘İman ve İbadetler’ kitabında yer alan bilgilere göre, küsuf ve hüsuf hakkında bilinmeyenleri ve merak edilenleri derledik.

Küsûf Namazı: Güneş tutulmasından sonra kılınan nafile bir namazdır. Yaşandığı zaman, Cumayı kıldıran imam, ezansız ve kametsiz en az iki rekat namaz kıldırır. Kıraati gizli veya açıktan olabilir.

Husuf namazı: Ay tutulmasından sonra kişinin kendi evinde tek başına kıldığı nafile bir namazdır.

KÜSÛF VE HÜSÛF NEDİR?


Güneş tutulmasına küsûf, ay tutulmasına hüsûf denir.

PEYGAMBERİMİZİN KÜSÛF VE HÜSÛF İÇİN HADİSİ NEDİR?

Peygamberimiz oğlu İbrâhim’in öldüğü gün güneş tutulması üzerine şöyle demiştir: ‘Ay ve güneş Allah’ın varlığını ve kudretini gösteren alâmetlerdir.

Bunlar hiç kimsenin ölümünden veya yaşamasından/doğmasından dolayı tutulmazlar.

Ay veya güneş tutulmasını gördüğünüz zaman, açılıncaya kadar namaz kılın, dua edin’ (Buhârî, ‘Küsûf’, 1, 15).

YAĞMUR DUASI NEDİR? YAĞMUR DUASI NASIL YAPILIR? KÜSÛF NAMAZI NASIL KILINIR?

Güneş tutulduğu zaman, ezansız ve kametsiz olarak, en az iki rek’at olmak üzere toplu olarak namaz kılınır.

İmam her rek’atta normal namazlara göre daha uzun ve açıktan kıraatte bulunur.

Namazdan sonra imam kıbleye karşı ayakta veya cemaate dönük şekilde oturarak dua eder. Cemaatle kılınmadığı durumlarda bu namaz tek başına da kılınabilir.

Küsûf namazının sünnet olduğu ve cemaatle kılınmasının daha faziletli sayıldığı konusunda müctehidler arasında görüş birliği bulunmakla birlikte, hüsûf namazının sünnet olup olmadığı ve cemaatle kılınıp kılınmayacağı tartışmalıdır.

HÜSÛF NAMAZI SÜNNET MİDİR?

Ebû Hanîfe ve Mâlik, ay tutulması güneş tutulmasından daha fazla olduğu halde Peygamberimiz’in bu sebeple namaz kılmadığını öne sürerek, hüsûf namazının sünnet olmadığını söylemişlerdir.

Ancak böyle bir durumda tek başına iki rek’at namaz kılınabilir, müstehaptır. Şâfiî ve Ahmed b. Hanbel’e göre ise hüsûf namazı da küsûf namazı gibi sünnettir, cemaatle kılınır.

TÖVBE ETMEK İÇİN GÜNAH İŞLEMİŞ OLMAK GEREKİR Mİ?

GÜNDE KAÇ KEZ TÖVBE ETMEK GEREKİR?

TÖVBE NAMAZI NASIL KILINIR?

PEYGAMBERİMİZİN DOĞA OLAYLARINA DUASI NEYDİ?

Şiddetli rüzgâr, aşırı yağmur, aşırı soğuk ve benzeri durumlarda, bunların can ve mal kaybına yol açabilecek doğal âfete dönüşmemesi için dua etmek ve bu anlamda iki rek’at namaz kılmak güzel (müstehap) bulunmuştur.

Nitekim Peygamberimiz şiddetli bir rüzgâr estiğinde şöyle dua etmiştir:

‘Allahım! Senden rüzgârın en hayırlısını, rüzgârla gönderdiklerinin en hayırlısını isterim. bu rüzgârın kötülüğünden, bu rüzgârdakilerin kötülüğünden ve rüzgârla gönderdiğin şeylerin kötülüğünden sana sığınırım’ (Tirmizî, ‘Da’avât’, 48, 88; Müslim, ‘İstiska’, 15).

Bu durumlarda namaz ve dua, tabiat olaylarının insanlarda ve çevrede hâsıl edebileceği olumsuz etkilere karşı Allah’tan yardım dileme mahiyetindedir.

Peygamber Efendimiz -sallallâhu aleyhi ve selem-, güneş ve ayı Allâh’ın âyetlerinden bir âyet olarak görür ve onların tutulmalarını her hangi bir kimsenin ölümü veya doğumu sebebiyle olmadığını ashâbına bildirirdi.

Ancak gaybı ve kaderi bilmek Allâh’a mahsus olduğundan, her an kıyâmetin vukû bulabileceğini veyâ kendi ecelinin gelmiş olabileceğini düşünerek devâmlı olarak Allâh’a iltca hâlinde bulunmayı isterdi.

Hava kararmaya başlayınca, yağmur yağarken, gök gürlerken ve güneş veya ay tutulurken hep bu duygularla hareket eder ve huzûr-ı ilâhîde durarak ümmetinin selâmeti için yalvarırdı.

İbn-i Hibban’da bulunan bir rivayete göre Rasûlullâh -sallallâhu aleyhi ve selem- ayın tutukluğu geçinceye kadar, müslümanlara ay tutulması namazı kıldırmıştır. (A. Köksal, XI, 220)

Güneş ve ay tutulması namazı sünnettir. İki rek’attır.

Güneş açılıncaya kadar duâ ile meşgul olunur. İmam’ın güneş tutulması namazını cemaatla kıldırmasında bir mahzur yoktur.

Ay tutulma namazı ise cemaatsız kılınır. Bu namazların mescidde kılınması da sünnettir. Ezan ve kamet okunmaz. Sadece güneş tutulması namazı için es-Salâtü câmiatün, namaz için cem olunuz diye seslenilir.

(A. Köksal, XI, 221)

2 Rekatlık Küsûf ve Husuf Namazı

1. Rekat

 • “Niyet ettim Allah rızası için iki rekat Küsûf veya Husuf Namazı namazı kılmaya” diye niyet ederiz
 • “Allahu Ekber” diyerek İftitah Tekbiri alır ve namaza başlarız
 • Sübhaneke’yi okuruz
 • Euzü-besmele çekeriz
 • Fatiha Suresini okuruz
 • Kur’an’dan bir sure okuruz
 • Rüku’ya gideriz
 • Secde’ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde’ye gideriz

2. Rekat

 • Ayağa kalkarak Kıyama dururuz
 • Besmele çekeriz
 • Fatiha Suresini okuruz
 • Kur’an’dan bir sure okuruz
 • Rüku’ya gideriz
 • Secde’ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde’ye gideriz
 • Oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ dualarını okuruz
 • “Es selâmu aleyküm ve rahmet’ullah” diye sağa ve sola selam vererek namazı tamamlarız

Not: “Bu gibi mucizeleri gördüğünüz zaman, farz namazlardan en son kıldığınız namaz gibi namaz kılınız” hadisinden hareketle Ay yada Güneş tutulması yaşandığında en son kıldığınız farz namaz kaç rekatsa o kadar rekat namaz kılınmalıdır. Namaz rükunları normalden uzun olmalıdır.

Burada Paylaşın.

Hakkında islamvehayat

Bunlara'da Bakınız

Tahiyyat-ül Mescid Namazı Nasıl Kılınır ?

Tahiyyetü’l mescid namazı nasıl kılınır? Nedir? Kaç Rekattır? Tahiyye; selam vermek demektir. Tahiyyetü’l-mescid, mescidin selâmlanması, …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir