Son Yazılar
Ana Sayfa >> Ne Nedir?

Ne Nedir?

İman Nedir ?

   İman nedir? İman, bildirilen altı esasa inanmak ve Allahü teâlâ tarafından bildirilen, Muhammed aleyhisselamın Allahü teâlâ tarafından getirdiği emir ve yasakların hepsine inanmak ve inandığını dil ile söylemek demektir. Amentü şöyledir:    Âmentü billahi ve melaiketihi ve kütübihi ve rüsülihi vel yevmil ahiri ve bilkaderi hayrihi ve şerrihi minallahi …

Devamını Okuyun...

Hanif Nedir?

Hanif nedir, Hanif neye denir? Hanif kimlere denir? Hanif’in Anlamı Hanif Câhiliye devrinde her türlü sapıklıktan ve putperestlikten yüz çevirip Hakk’a yönelen, Hz. İbrâhîm’in (a.s) dînine bağlı kalarak, yalnız bir olan Allah’a inanan kimselere hanîf denir. Varaka bin Nevfel, Abdullâh bin Cahş, Osman bin Huveyris, Zeyd bin Amr, Kuss bin …

Devamını Okuyun...

Tevhid Nedir?

Tevhid Nedir? Tevhid ne demektir? Tevhid’in Anlamı nedir. Tevhid Arapça “vahhade” fiilinden türeyen tevhid; sözlükte, ‘birlemek, tek kılmak’ anlamına gelir. Tevhid Nedir? Terim olarak ise; Allah’u Teâlâ’yı (zâtında, rububiyetinde, ulûhiyetinde, isim, sıfat ve fiillerinde tek kabul ederek) ibadetle birlemeyi ifade eder. Ayrıca tevhid, içerisine şu manaları da ihtiva eder: Tevhid; …

Devamını Okuyun...

Tesettür Nedir ?

Tesettür Nedir ? Gerçek Tesettürün Esasları,Önemi ve Temel Ölçüleri Tesettür Nedir ? Erkek ve kadınların avret yerlerini Yani bakılması haram olan yerlerini setretmesi örtmesi demektir ki, Kadınların avret mahalli; Bileklerine kadar elleri, topuklarına kadar ayakları ve yüzü hariç bütün bedenidir. Erkeklerde ise, göbeği ile diz kapağı arası avret mahallidir. Bir …

Devamını Okuyun...

Aile Nedir ?

Aile Nedir? Ailenin Önem’i ve Dinimiz’deki Yeri Aile Nedir ? Ailenin önemi -Ana-baba ve çocuklardan meydana gelen en küçük topluluk. İnsan cemiyetinin temel nüvesi. Bir binanın sağlamlığı ve dayanıklılığı, temelinin sağlam olmasına bağlı olduğu gibi, milletlerin sağlıklı ve huzurlu olması da ailenin sağlam ve mazbut olmasına bağlıdır. Toplumun temeli olan …

Devamını Okuyun...

İsraf Nedir ?

İsraf Nedir? Ayet Ve Hadisler İsraf Nedir? Dini bakımdan da büyük günah olan israf nedir?  Modern dünyanın en çok tartıştığı ve gündemde tuttuğu konulardan en önemlisi israftır. Tüketim kültürünün yerleşiminin de etkisi ile ayyuka çıktığı söylenebilecek israfın her alana mahsus olduğunu ifade edelim. Dolayısıyla israfın sadece gıdaya taalluk eden malların …

Devamını Okuyun...

Bencillik Nedir ?

  Bencillik Nedir ? Ayet Ve Hadisler Bencillik Nedir ? Bencillik ve cimrilik nedir? Modern yaşam modelinin insanı salt bir birey olarak tasavvur etmesinden kaynaklı problemlerin en önemlilerinden biri de bencilliktir. Ben merkezli bir hayatı, bencillik hasletini referans alan ve kendi menfaatine uygun düşmeyen hemen hemen her şeyi reddeden bencil …

Devamını Okuyun...

İstismar Nedir ?

İstismar Nedir? İstismar Hakkında Ayet Ve Hadisler Dinimize göre Kısaca İstismar Nedir? İstismar, bir kişinin, grubun veya topluluğun iyi niyetlerinden faydalanarak, onu aldatmak ve yanlış bir şekilde yönlendirmektir. Bir nevi aldatmaya giren istismarın planlı ve programlı bir şekilde yapılması nedeniyle anlaşılması oldukça güç ve zor olabilir. bugün en çok konuşulan …

Devamını Okuyun...

Vesvese Nedir ?

Vesvese Nedir? Vesveseden Nasıl Kurtulurum? Vesvese müminleri en çok rahatsız edici ve endişeye düşüren hususlardan biridir. Şunu belirtelim ki, herkesin vesvese yaşaması ve bundan muzdarip olması gibi bir durum söz konusu değildir. Vesvese İbadetlerine dikkat eden, Allah’ın şeraitini yaşama konusunda yüksek potansiyele sahip kişilerin muhatap olmaları ve bunla mücadele etmeleri …

Devamını Okuyun...

Riya Nedir?

Riya Nedir? Nasıl Kurtulabiliriz? Riya Nedir? Riya için kısaca gösteriştir diyebiliriz. Menfaat sağlamak amacıyla veyahut da, kendisinde birtakım iyi özellikler olduğunu göstermek suretiyle yapılan icra edilen riyanın Allah katında bir değeri yoktur. Zira o iş o amel Allah için yapılmamıştır. Riya Nedir? Riya öyle sıkıntılı bir iş ki onca emek …

Devamını Okuyun...