Son Yazılar
Ana Sayfa >> Ne Nedir? >> Hanif Nedir?

Hanif Nedir?

Hanif nedir, Hanif neye denir? Hanif kimlere denir? Hanif’in Anlamı

Hanif Câhiliye devrinde her türlü sapıklıktan ve putperestlikten yüz çevirip Hakk’a yönelen, Hz. İbrâhîm’in (a.s) dînine bağlı kalarak, yalnız bir olan Allah’a inanan kimselere hanîf denir.

Varaka bin Nevfel, Abdullâh bin Cahş, Osman bin Huveyris, Zeyd bin Amr, Kuss bin Sâide gibi zâtlar, hanîflerden bazılarıdır.

Esmâ bint-i Ebubekir (r.a) şöyle anlatır:

“Câhiliye devrinde, hanîflerden Zeyd bin Amr’ın ayakta dikilip sırtını Kâbe’ye dayayarak şöyle dediğini işittim:

«–Ey Kureyş cemaati! Vallahi ben hâriç hiçbiriniz İbrâhim’in (a.s) dîni üzere değilsiniz!»

Zeyd, diri diri toprağa gömülecek kızları kurtarıp hayatlarını bağışlardı. Kızını öldürmek isteyen adama:

«–Onu öldürme! Onun külfetini ben üzerime alıyorum» der ve kızı alırdı.

Kız büyüyüp serpilince babasına:

«–Dilersen onu sana teslîm edeyim, dilersen ihtiyaçlarını görmeye devam edeyim» derdi.” (Buhârî, Menâkıbu’l-Ensâr, 24)

Zeyd’deki bu merhamet duygusu, onu şirk ve küfürden muhâfaza etmiş, “hanîf” olarak âhirete intikâl etmesini sağlamıştır. Rasûlullah (s.a.v) onun hakkında:

“O, kıyâmet gününde, benimle Îsâ (a.s) arasında ayrı bir ümmet olarak diriltilecektir” buyurmuşlardır. (Heysemî, IX, 416)

Hanif kelimesinin kökeni birçok tarihçi tarafından farklı şekillerde yorumlanmaktadır.

Tarihçiler Hanif kelimesinin Arapça, Süryanice, İbranice ve Habeşçe dillerinden birinden geldiğini düşünmektedir. Ancak hangi dilden geldiğine dair kesin bir kanıt yoktur.

Kullanım yeri, amacı ve anlamı dolayısıyla birçok tarihçi Hanif ve Hanifilik kelimelerinin Arapça kökenli olduğunu kabul etmektedir.

Hanif kelimesinin anlamı “tertemiz, pak, arı, duru” şeklindedir.

HANİFLİK NEDİR?

İslamiyet dini gelmeden önce Allah’ın varlığına inanan Hz. İbrahim’in inancını kabul eden ve Hz. İbrahim’in yolundan giden kişiler hanif olarak adlandırılmaktadır.

Türkçe olarak bakıldığında hanif kelimesinin anlamı budur.

Hanifilik ise Hz. İbrahim’in dinine inanan, onun yolundan giden aynı zamanda da putlara tapan kişilere zıt olanlardır.

Hanifiler hem Hz. İbrahim’in inancını kabul ederler hem de Allah‘a karşı olan tüm dinlere mensup kişilere Allah‘ı anlatır.

Allah’a ibadet etmek için onları teşvik eder ve Allah’a inanmaya davet ederler. Hanifilerin amaçları bunlardır.

HANİFLİK NE DEMEK?

İslamiyet öncesinde Mekke’de genel olarak putperestlik inancı hakim olmaktaydı ancak tevhid inancının yani Allah‘ın bir ve tek olduğuna inanmanın izleri de tamamen silinmemişti.

Hz. İbrahim’in dini olarak da bilinen tevhid dini, hanifler tarafından yani Hz. İbrahim’in yoldaşları tarafından devam ettirilmekteydi.

Hz. İbrahim’in inandığı bu tevhid dinine “Hanifilik” adı verilmiştir.

Hanif kelimesinin ana anlamı “eğriliği bırakarak doğruya giden, doğru istikamette olan, başka dinlerden ve batıl inançlardan kaçıp sadece bir ve tek olan Allah‘a iman eden” anlamına gelen muvahhid olarak geçmektedir.

Hanif ve Hanifilik kelimeleri en çok İslam dini içerisinde kullanılmaktadır.

Bu sözcüğün birden fazla anlamı bulunur. Hanif kelimesinin başlıca anlamları şunlardır:

  • İslamiyetten önce Allah’ın tekliğine ve birliğine inanan.
  • Hz. İbrahim’in tevhid dinine bağlı olan.
  • İslam dinine kuvvetli bir biçimde bağlı olan kimse.
  • İslam ilmi ile amil olan kimse.
  • Eski ve kötü huylarından vazgeçip doğruluğa – doğru yola yönelen kimse.

Kur’an – ı Kerim içerisinde de geçen hanifilik inancı Bakara ve Al–i İmran surelerinde şöyle anlatılmıştır:

“(Yahudi ve Hristiyanlar, Müslümanlara) ‘Yahudi veya Hristiyan olun ki doğru yolu bulasınız’ dediler. (Ey Habibim!) ‘Bilakis biz doğruya yönelmiş (hanif) olan ve Allah’a şirk koşmayan İbrahim’in dinine tabiyiz’ de! (Bakara, 135)

“İbrahim ne Yahudi ne de bir Hristiyandı. Fakat O, Allah’ı bir tanıyan dosdoğru (Hanif) bir Müslüman idi ve müşriklerden de değildi” (Al – i İmran, 67)

HANİFLİK HANGİ PEYGAMBERE VERİLMİŞTİR?

Hanifilik dini, İslamiyet gelmeden önce tevhid inancını sürdüren Hz. İbrahim’in inandığı dindir.

Hz. İbrahim’in dinine inananlara Hanif, hem Hz. İbrahim’in dinine inanan hem de tevhid inancını yaymaya çalışanlara ise Hanifi denmektedir.

Kur’an-ı Kerim içinde de yer alan Hanifilik aslında Hz. İbrahim’in o dönemde var olan Hristiyanlık ya da Yahudilik inançlarına sahip olmadığını, tek inancının tevhid yani Allah‘ın tekliği ve birliği olduğunu göstermektedir.

Hanif dininin aynı zamanda bütün peygamberlere getirilen tek din olduğu da söylenir.

Hanif dini, Allah‘ın tek ve bir olduğunu savunmakta ve bu öğretiler ile yaşamaktadır.

Dünya’ya gönderilen bütün kutsal kitaplara da bunun yazıldığı söylenmektedir.

Sosyal Ağlarda Bu Konuyu Paylaşırmısınız.?

Hakkında islamvehayat

> Ayrıca Bakınız <

Aile Nedir ?

Aile Nedir? Ailenin Önem’i ve Dinimiz’deki Yeri Aile Nedir ? Ailenin önemi -Ana-baba ve çocuklardan …

Bir cevap yazın