Son Yazılar
Ana Sayfa >> Ne Nedir? >> Tevhid Nedir?

Tevhid Nedir?

Tevhid Nedir? Tevhid ne demektir? Tevhid’in Anlamı nedir.

Tevhid Arapça “vahhade” fiilinden türeyen tevhid; sözlükte, ‘birlemek, tek kılmak’ anlamına gelir.

Tevhid Nedir?

Terim olarak ise; Allah’u Teâlâ’yı (zâtında, rububiyetinde, ulûhiyetinde, isim, sıfat ve fiillerinde tek kabul ederek) ibadetle birlemeyi ifade eder.

Ayrıca tevhid, içerisine şu manaları da ihtiva eder:

Tevhid; Allah’u Teâlâ’nın isim ve sıfatları konusunda şirk’i reddetmektir.

Tevhid; Allah’u Teâlâ’nın kullarına emredip, kullarından istediği Müslüman’ın pak inanıştır.

Tevhid; Âlemlerin tek rabbi olan Allah’u Teâlâ tarafından gönderilen inanç ve ilahi dinin adıdır.

Tevhid; Allah’u Teâlâ’nın varlığına, birliğine, tüm yetkin niteliklerin kendisinde toplandığına, eşi ve benzeri bulunmadığına inanmaktır.

Tevhid; Allah’u Teâlâ’nın eşi, benzeri, dengi, misli, ortağı olmadığına iman etmektir.

İslamiyette Tevhid denince Müslümanların aklına “Lâ ilâhe illâllah” gelmektedir. Anlamı da “Allah’tan başka ilah yoktur” demektir. Yani tevhid aslında Allah’ı birleme cümlesidir, bir zikirdir, Allah’ın tek ve bir olduğunu kabul etmektir.

Peygamber Efendimiz (Sav) zikirlerin en güzelinin Tevhid olduğunu söylemiştir;

“Zikrin (Allah’ı anmanın) en faziletlisi “La ilahe İllallah” demektir.” (Tirmizi)

Kur’an-ı Kerim ve Sünnet’te tevhid ilkesine büyük önem verilmiştir. İnsan yalnızca en yüce varlığa inanmalı ona itaat etmelidir. Allah’tan başka hiçbir ilah olmadığını kabul ederken, başka hiç bir şeyi ilah olarak görmemeli ve ona itaat etmemelidir. Tevhid’in karşıtı küfre girer. Tevhid sadece İslam dininde değil, Hıristiyanlık, Yahudilik gibi dinlerde de vardır. O dinlere göre tevhid nedir diye sorulsa, “Allah birdir ve tektir, Allah’tan başka ilah yoktur” cevabı alınır.

“Lâ ilâhe illallah diyene, işlediği günahlardan dolayı kafir demeyiniz! Buna kafir diyenin kendisi kafir olur.” (Hadisi şerif; Buhari)


Kelime-i Tevhid

Tevhid ile Kelimei Tevhid aslında aynı şeyler sayılır. Sadece Kelime-i Tevhid denince Allah’ın tek ve bir olduğunu söylerken, Hz. Muhammed’in (Sav) de Allah’ın Peygamberi olduğuna inanmış ve onu doğrulamış ta oluyoruz. Kelime-i Tevhid İslam dinine özgüdür ve Müslümanlar söyler.

“La İlahe İllallah, Muhammedün Resulullah”

“Allah’tan başka İlah yoktur. Hz. Muhammed (s.a.v.) Allah’ın Peygamberidir”

Tevhid; yaratan, yaşatan ve yöneten olarak yalnızca Allah’ı kabul edip, başkalarını kabul etmemektir.

Tevhid, Yaratan’ın sıfatlarını yaratıklara, yaratıkların sıfatlarını Yaratan’a vermeyi yasaklayan inançtır.

Tevhid; Allah’u Teâlâ’nın kemal sıfatlara sahip olduğuna ve bütün noksan sıfatlardan ve mahlûkata benzemekten uzak olduğuna inanmaktır.

Tevhid; bir olanı birlemek ve onu her türlü şirkten tenzih etmektir.

Tevhid; Allah’u Teâlâ’nın tüm ibadeti hak eden olduğunu kabul etmek ve tüm ibadetleri O’na yapıp, O’ndan başkasına yapmamaktır.

Tevhid; Allah’u Teâlâ’nın hak ilah olduğunu kabul edip, insanların kafalarındaki ve yaşantılarındaki tüm batıl ilahları red etmektir.

Tevhid; Allah’u Teâlâ’nın varlığını kabul etmek değildir; Allah’u Teâlâ’yı şirksiz kabul etmektir.

Tevhid; tüm peygamberlerin ortak inancı ve ortak dini olup, kavimlerine yaptıkları davetin adıdır.

Tevhid; “la ilahe” ile red ettiren, “illallah” ile de kabul ettiren inanç sistemidir.

Tevhid; inancı, ameli ve ahlaki ihtiva eden ilahi çağrıdır.

Tevhid; insanları muvahhidler ve kâfirler olarak iki kısma ayıran bir rabbani ayırıcıdır.

Tevhid; tevhidi dünya görüşü ve yaşayışını birlikte getiren inanç sistemidir.

Tevhid; Allah’u Teâlâ’ya isyan eden tüm tuğyan ehli mahlûkatı; şeytanı ve şeytanlaşan tüm tağutları reddetmektir.

Tevhid; Allah’u Teâlâ’nın tüm hükümlerini kabul etmek, ona ve onun hükümlerine alternatif olarak sunulan beşeri sistemleri ve hükümlerini red etmektir.

Tevhid, Müslüman’ın inancıdır. Ya da diğer bir ifade ile ancak tevhid inancının sahipleri Müslümandırlar.

Burada dikkat edilmesi gereken önemli bir husus; tevhid inancının hayata yansımasının gerekliliğidir.

Tüm peygamberler tevhid dininin tevhid elçileri olarak tevhid dinine çağrılarını yapmışlardır.

Tevhidi daveti yaparlarken de tevhide muhalif şirk unsurlarına da savaş açmışlardır.

İbrahim aleyhisselam’ı düşündüğümüzde elinde balta ile bir tevhid eylemini gerçekleştirdiğini görürüz.

O müşrik kavmini tevhide çağırdığı gibi şirkle mücadelesini eyleme de dökmüştür.

Ki Efendimiz aleyhisselam’da ve sahabelerinde de biz bunun örneklerini görmekteyiz.

Tüm tevhid önderleri ve takipçileri, tevhidin gerekliliklerini hayatlarında göstermişlerdir.

Tevhid davetini kabul edenler putlardan ve putçu sistemden, putperest kültür ve yasalardan uzaklaşmışlar, tevhidin ayrıştırıcı yönü hayata yansımıştır.

Bu davet kıyamete dek devam edecek bir davettir.

Bu daveti kabul edenler, tevhidin akidevi boyutunu öğrendikleri gibi ameli boyutunu öğrenip, davetin gereklerini hayatlarında yaşamalıdırlar.

Sosyal Ağlarda Bu Konuyu Paylaşırmısınız.?

Hakkında islamvehayat

> Ayrıca Bakınız <

Aile Nedir ?

Aile Nedir? Ailenin Önem’i ve Dinimiz’deki Yeri Aile Nedir ? Ailenin önemi -Ana-baba ve çocuklardan …

Bir cevap yazın