Son Yazılar

Son Yazılarımız

Berat Gecesi Berat Kandili Nedir?

Berat nedir? Berat Kandili ne zaman kutlanır? Berat Kandili     Berat Kurtuluş, af ve arınma anlamlarına gelen Berat, Müslümanlara kulluk bilinci ve hesap verme şuuruyla; hata, suç ve yanlışlardan kaçınmayı, günahlardan arınmayı; affedilmenin yanında affedici olmayı da, bağışlanma isteğinin yanında bağışlayabilme şuurunu da kazandırır. Ayrıca: Berat (Berâet), Arapça’da temize çıkma

Devamını Okuyun...

Şaban Ayı Ve Önemi

Şaban Ayı Nedir.? Şaban ayı, Hicrî yılın sekizinci ayıdır. Sözlükte “dağılmak, gruplara ayrılmak” anlamındaki şa‘b kökünden türeyen Şa‘bân kamerî yılın Receb‘den sonra, Ramazan‘dan önce gelen sekizinci ayının adıdır ve dinî gelenekte önemli bir yeri olan Üç Aylar‘ın ikincisidir. Sevgili Peygamberimiz de: “Recep Allah’ın ayı, Şa’ban benim, Ramazan ümmetimin ayıdır.” buyurarak

Devamını Okuyun...

Seher Vakti ve Önemi

Seher vakti, fecri kazip (yalancı fecir) dediğimiz gökyüzünde bir kızıllık hasıl olur. Bundan sonra bir beyazlık olur ki, buna fecr-i sadık denir. Bu fecr- i sadık yani doğru fecir zamanında sabah namazı vakti başlar. İşte seher denilen vakit, bu doğru fecir zamanından biraz evvelki zamandır. Yani imsaktan biraz önceki vakittir. Âşığın değişim/dönüşüm yaşadığı zaman

Devamını Okuyun...

Fatiha Suresi

Fatiha Suresi Hakkında Fâtiha Suresi   Mekke döneminde inmiştir. Yedi âyettir. Kur’an-ı Kerim’in ilk sûresi olduğu için “başlangıç” anlamına “Fâtiha” adını almıştır. Sûrenin ayrıca, “Ümmü’1-Kitab” (Kitab’ın özü) “es-Seb’ul-Mesânî” (Tekrarlanan yedi âyet) , “el-Esâs”,“el-Vâfiye”, “el-Kâfiye”, “el-Kenz”, “eş-Şifâ”, “eş-Şükr” ve “es-Salât” gibi başka adları da vardır. Kur’an’ın içerdiği esaslar öz olarak Fâtiha’da vardır. Zira övgü ve yüceltilmeye

Devamını Okuyun...

Namaz Sureleri

Namaz Sureleri Namaz sûreleri Kur’anı Kerim’deki son 10 suredir. Bu sureler kısa ve ezberlemesi kolay olduğu için namazda okunmaktadır. Yoksa “Namaz Sureleri” ifadesi ilmi bir tanımlama değildir. Bunun dışında Kur’anı Kerim’den istenilen her sure veya her ayet namaz kılarken okunabilir. (Zammı sure olarak kıraat edilebilir). Namaz Surelerinin okunuş sırası Kuranı-ı

Devamını Okuyun...

Kur’an-ı Kerimde İsra ve Miraç

İsra Suresi ve Miraç Feyiz ve bereketin coştuğu mübarek gecelerimizden biri de Mi’raç Gecesidir. Miraç bir yükseliştir, bütün süfli duygulardan, beşeri hislerden ter temiz bir kulluğa, en yüce mertebeye terakki ediştir. Resulullahın ( a.s.m.) şahsında insanlığın önüne açılmış sınırsız bir terakki ufkudur. Bu ulvi seyahat, mucizelerin en büyüğüdür. Mi’raç mucizesi

Devamını Okuyun...

Mîrâç Kandili’nde yapılması tavsiye edilen dua ve ibadetler

Mîrâç Gecesi Yapılması Gereken Dua ve İbadetler Miraç Gecesi Yapılması Tavsiye Edilen Dua ve İbadetler Peygamber -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz bu gece pek çok rûhânî ahvâl ve ikrâma kavuşmuş olmakla birlikte hiç bir kulun ulaşamayacağı manevi alemlere varmıştır. İşte bu gece her yıl Miraç Kandili olarak idrak edilir. Bu

Devamını Okuyun...

Mîrâç’ta Peygamberimize Verilen 3 Hediye

Miraç’ta Peygamber (s.a.v.) Efendimize verilen üç hediye nedir? Miraç’a çıkınca Peygamber (sallâllâhu aleyhi ve sellem) Efendimize verilen hediyeler… 1- Namaz: Miraçtaki en mühim hususlardan biri, beş vakit namazın farz kılınmasıdır. Hazret-i Peygamber -sallâllâhu aleyhi ve sellem-, Mûsâ -aleyhisselâm-’ın tavsiyeleriyle Cenâb-ı Hakk’a mürâcaat etmiş ve başlangıçta elli vakit olarak farz kılınan

Devamını Okuyun...