Son Yazılar

Son Yazılarımız

Peygamber Efendimiz (S.a.v.)’ın Anlatımı İle İsrâ ve Mîrâç hadisesi

Peygamber Efendimiz (S.a.v.)’ın Anlatımı İle İsrâ ve Mîrâç hadisesi Ayet ve hadis-i şerifler ışığında Mîrâç’ta vuku bulan tüm hadiseler… İsrâ ve Mîrâç hadisesi Kâinâtın Efendisi Sertâc-ı Enbiyâ -aleyhissalâtü vesselâm- Efendimiz bu hâdiseyi şöyle anlatırlar: “−Ben Kâbe’nin Hatîm kısmında uyku ile uyanıklık arasında idim… Yanıma merkepten büyük, katırdan küçük beyaz bir

Devamını Okuyun...

Mîrâç Gecesini Anlatan İsrâ Suresi

Mîrâc, göğe çıkma, yükselme, Hazret-i Muhammed -sallâllâhu aleyhi ve sellem-’in göğe çıkarak Allâh Teâlâ ile görüşmesi anlamına gelmektedir.    İsra ve Miraç hadisesi, hicretten 18 ay evvel vukû bulmuştur. Ayet ve hadis-i şerifler ışığında Miraç…. Mîrâç Gecesini Anlatan İsrâ Suresi        İsrâ ve Mîrâç olarak ifâde edilen bu

Devamını Okuyun...

Miraç Kandili ve Önemi

MİR’ÂC KANDİLİ HAKKINDA VE BU GECENİN DEĞERLENDİRİLMESİ Allah’ın emriyle Peygamber Efendimiz (sas)’in rûhen ve bedenen, Burak  isimli semavî bir binite binerek Cebrail ile birlikte Mekke’deki Mescid–i Haram’dan Kudüs’teki Mescid–i Aksa’ya (Beytü’l–Makdis) kadar yapmış olduğu gece yolculuğuna –ki buna İsra denilir–, oradan da bir mi’râcla (manevî asansör) yedi kat göklere yükselip

Devamını Okuyun...

Orucun Nefsin Fir’avunluk Damarını Kırmasına Bakan Faydası

Orucun Nefsin Fir’avunluk Damarını Kırmasına Bakan Faydası İnsandaki nefs-i emmâre, Rabbini tanımak, O’nun emirlerine boyun eğmek istemez. Fir’avn gibi, bizzat kendisi rablık ve ilâhlık dâvasında bulunur. Nefsin bu damarını açlıktan başka hiçbir şekilde kırmak mümkün değildir. İşte Ramazan orucu, doğrudan doğruya nefsin fir’avunluk cephesine darbe vurup kırar; ona za’fını ve

Devamını Okuyun...

Orucun Nefsin Terbiyesine Bakan Faydası

Orucun Nefsin Terbiyesine Bakan Faydası İnsan nefsi, kendisini hür ve serbest ister, kendisine hiç karışanı olmadan, dilediği tarzda hareket etmeyi fıtrî olarak arzular. Mahiyetindeki âcizlik ve zayıflığı, kusur ve hatâları hiçbir vakit görmeye yanaşmaz. Hadsiz nimetlerle beslenip yaşatıldığını, terbiye olunduğunu asla düşünmek istemez. Üstelik, servet ve iktidarı da varsa, gaflet

Devamını Okuyun...

Orucun İçtimaî Hayata Bakan Faydası

Orucun İçtimaî Hayata Bakan Faydası İnsanlar, maişet ve geçim yönünden aynı seviyede yaratılmamış; fakir, zengin, orta halli gibi bâzı sınıflara ayrılmıştır. Cenâb-ı Hak, maişetteki bu farklılık sebebiyle, zenginleri fakirlerin yardımına dâvet etmektedir. Tâ ki zenginle fakir arasında büyük bir yaşayış farkı meydana gelmesin. Fakirler de zenginler gibi insanca bir yaşayışa,

Devamını Okuyun...

Orucun İlâhî Nimetlerin Şükrüne Bakan Faydası

Orucun, İlâhî Nimetlerin Şükrüne Bakan Faydası Cenâb-ı Hak, yeryüzünde insanların istifadesine sunmuş olduğu hesapsız nimetleri için, fiyat ve karşılık olarak, onlardan sadece şükür istemektedir. Şükür ise, bütün nimetleri Allah’tan bilmek, o nimetlere hakikî ihtiyacını hissedip kıymetini tam takdir etmekle olur. İşte Ramazan orucu, hakikî, hâlis, çok büyük ve umumî bir

Devamını Okuyun...

Oruç nedir?

Oruç nedir? Oruç, imsak vakti dediğimiz fecr-i sâdık (ikinci fecir) zamanından güneşin batışına kadar geçen süre içinde hiçbir şey yememek, içmemek, cinsî muamelede bulunmamak demektir. Oruç, kelime olarak, Farsçadan Türkçeye girmiş bir isimdir. Kelimenin aslı “ruze”dir. Türkçede “oruze” şeklinde kullanılırken, zamanla “oruç” hâlini almıştır. Arapçadaki karşılığı savm ve siyâm kelimeleridir.

Devamını Okuyun...