Son Yazılar
Ana Sayfa >> Ramazan ve Oruç >> Orucun İçtimaî Hayata Bakan Faydası
Orucun içtimaî Hayata Bakan Faydası

Orucun İçtimaî Hayata Bakan Faydası

Orucun İçtimaî Hayata Bakan Faydası


İnsanlar, maişet ve geçim yönünden aynı seviyede yaratılmamış; fakir, zengin, orta halli gibi bâzı sınıflara ayrılmıştır.

Cenâb-ı Hak, maişetteki bu farklılık sebebiyle, zenginleri fakirlerin yardımına dâvet etmektedir. Tâ ki zenginle fakir arasında büyük bir yaşayış farkı meydana gelmesin.

Fakirler de zenginler gibi insanca bir yaşayışa, zarurî ihtiyaçlarını te’min edebileceği normal bir hayat seviyesine kavuşsun…

Cem’iyette sınıflar arasında gerçek bir yardımlaşma ve dayanışmanın te’sis edilmesi büyük bir zarurettir.

Aksi takdirde fakirlerde zengine karşı kin ve hased, zenginlerde ise fakire karşı küçümseme ve hakkını gasbetme duyguları gelişir ki, bunun sonucu olarak da toplumun huzur ve saadeti kaybolur, âsâyiş ve iç güvenliği tehlikeye düşer.

Demek ki huzurlu bir cem’iyet yapısına kavuşmak için, sınıflar arasındaki uçurumların doldurulması, zenginle fakir arasında tam bir yardımlaşmanın temini ve karşılıklı hürmet, merhamet ve sevgi bağlarının te’sisi şarttır.

Zenginlerin ve imkân sahiplerinin, fakir-fukaranın yardımına koşması ise, ancak onların acınacak hallerini ve açlıklarını, imkânsızlıklarını yakînen bilmeleri, bir nebze olsun yaşamaları ve hissetmeleri ile mümkündür.

Bu da en iyi şekilde oruçla gerçekleşir.

Sosyal Ağlarda Bu Konuyu Paylaşırmısınız.?

Hakkında islamvehayat

> Ayrıca Bakınız <

Orucu Bozan ve Bozmayan Durumlar Nelerdir?

Oruçla İlgili Sualler Orucu bozan ve Bozmayan Durumlar Nelerdir ? Oruç ibadetinin temel unsuru, yeme, …

Bir cevap yazın