Sahabeler

Sahabe hayatları hakkında ne kadar bilgiye sahibiz? Sahabe kime denir? Peygamber Efendimizin (s.a.v) “gökteki yıldızlar gibidir” dediği sahabelerin hayatı ve kısaca bilmemiz gereken her şey… Not: Kaynaklardan elde ettiğimiz ve sitemizde bulunan tüm sahabi efendilerimizin hayatlarını sizler için derledik bunun yanında kaynaklarda yeni isimler elde ettikçe liste güncellenecektir.

Abbad bin Bişr (r.a.)

Abbad bin Bişr (r.a.) Hz. Abbad (r.a.), Ensar’ın ileri gelenlerindendi. Mus’ab bin Umeyr’in vasıtasıyla Müslüman oldu. Bedir, Uhud ve Hendek Savaşlarının yanı sıra Peygamber Efendimizle birlikte bütün savaşlara iştirak etti. Cihat meydanlarında büyük fedakârlıklar gösterdi. Bazı sahabiler, savaş esnasında Peygamberimizin yanı başında nöbet bekler, gelebilecek muhtemel bir tehlikeye karşı onu korurlardı. Abbad bin Bişr de, Peygamber Efen­dimizin muhafızlarından biriydi. Uykusuz …

Devamını Oku...

Hz. Ali

Hz. Ali Kimdir? Hayatı    İslam’ın dört halifelerinden biri olan Hz. Ali (R.A) en çok araştırılan halifelerden biridir. Hz. Ali (R.A) gerek yaşayış biçimi ile gerekse de hayatı ile herkese örnek olan bir halifedir. Son aylarda ise en çok araştırılanlardan biri ise Hz. Ali (R.A) hayatıdır. Peki, Hz. Ali (R.A) kimdir? Hz. Ali’nin hayatı, halifelik dönemi ve sözleri nelerdir? İşte …

Devamını Oku...

Hz. Fatıma

Hz. Fatıma (R.a) Kimdir? Peygamberimiz Hz. Muhammed (S.a.v)’in Kızının Hayatı       Güzel vasıfları sebebiyle Rasûl-i Ekrem Fatıma’yı görünce sevinir, kendisini ayakta karşılar, elini tutarak yanaklarından öper, ona iltifat edip yanına veya kendi yerine oturturdu. Babası kendi evine gelince Fatıma da O’nu aynı şekilde karşılayıp ağırlardı. Hz. Peygamber sefere giderken aile fertlerinden en son Fatıma ile vedalaşır, seferden dönünce …

Devamını Oku...

Hz. Hasan

        Hz. Hasan ibadete düşkün bir sahabiydi. Çok namaz kılar, çoğu günler oruç tutardı. Medine’den Mekke’ye yaya olarak 25 defa hacca gitti. “Müctebâ, taki, zekî” ve “sıbt” lakaplarıyla tanınan Hz. Hasan halim-selim, cömert, sakin, vakarlı, siyaset ve fitneden kaçınan bir yaratılışa sahipti. Hz. Hasan’ın Hayatı 3. yılın Şaban ayında (Ocak-Şubat 625)  veya Ramazan ayının 15’inde (1 Mart) …

Devamını Oku...

Hz. Hüseyin

Hz. Hüseyin Kimdir Hayatı          “Şehid” lakabıyla meşhur olan Hz. Hüseyin’in göğsünden aşağısının dedesi Hz. Muhammed (sav)’e çok benzediği rivayet edilir. Doğduğu zaman Hz. Peygamber, ağabeyi Hasan’a yaptığı gibi o güne kadar Araplarca pek bilinmeyen adını kulağına bizzat ezan okuyarak koydu ve doğumunun yedinci gününde akika kurbanı kestirip Hz. Fatıma’dan saçının ağırlığınca fakirlere gümüş dağıtmasını istedi. 5 …

Devamını Oku...

Hazreti Hasan & Hazreti Hüseyin

Hazreti Hasan & Hazreti Hüseyin Kimdir.    Rasûlullah (sav)’ın erkek çocukları küçük yaşlarda iken vefat etmişler, kız çocukları ise büyümüş, evlenmiş ve çocuk sahibi olmuşlardır. Hz. Peygamber’in torunları olan bu çocukların bazıları onunla birlikte güzel günler geçirerek onun eğitim ve terbiyesinden nasiplenmişlerdir. Kaynaklarımızda bu torunlarından, özellikle Hz. Peygamber’in irtihalinden sonraki süreçte, etkili olup önemli gelişmelerde etkin rol üstlenen Hz. Hasan …

Devamını Oku...

Ehl-i Beyt’in İslam’daki Önemi ve Yeri

Ehl-i Beyt’in İslam’daki Önemi ve Yeri Ehl-i Beyt gerek kavram gerekse özellik olarak İslam’da önemli bir yere sahiptir. Hz. Peygamgber’in yakınları olan, hayatı boyunca ona hizmet eden, her türlü sıkıntı ve zorluğa göğüs geren, bu noktada diğer Müslümanlara örnek olup onlara yol gösteren Ehl-i Beyt, Hz. Peygamber’in dostları olan ashabdan başlamak suretiyle günümüze kadar olan süreçte tüm Müslümanların saf, temiz …

Devamını Oku...

Ehl-i Beyt Kavramının Değişim Süreci

Ehl-i Beyt Kavramı      Kur’ân-ı Kerîm’de ehl ve beyt kelimeleri birçok âyette geçer. Bu âyetlerden anlaşıldığına göre ehl “sahip, taraftar” gibi sözlük anlamlarından başka “aynı mekânı paylaşanlar; bir dine yahut peygambere inananlar; zevce”; beyt de “ev, Allah evi (cami)” ve “aile” mânalarında kullanılmıştır (M. F. Abdülbâkī, el-Muʿcem, “ehl”, “beyt” md.leri). “Ehlü’l-beyt” terkibi ise üç âyette geçmektedir. Bunların birinde Hz. İbrâhim’in (Hûd 11/73), birinde …

Devamını Oku...

Kur’ân-ı Kerîm’de Ehl-i Beyt

Kur’ân-ı Kerîm’de “Ehl-i Beyt”       Ehl-i Beyt, İslam’dan önce Beytü’l-Âlihe tabir edilen, içinde putların bulunduğu Kâbe ile putlardan sorumlu olan kabileye verilen bir isimdir. Ehl-i Beyt kavramı, İslam’ın başlangıcından Mekke’nin fethine kadar geçen sürede cahiliye dönemine ait dinî ve siyasi içeriğini korudu. Müslümanlar, Mekke’yi fethedince, dini ve siyasi otorite, tamamen onların eline geçti. Artık bu tarihten itibaren Ehl-i …

Devamını Oku...

Hz. Ebu Bekir

           Hz. Muhammed (s.a.s.)’in İslâm’ı tebliğe başlamasından sonra ilk iman eden hür erkeklerin; raşit halifelerin, aşere-i mübeşşerenin ilki. Câmiu’l Kur’an, es-Sıddîk, el-Atik lakaplarıyla bilinen büyük sahabi. Kur’ân-ı Kerim’de hicret sırasında Rasûlullah’la beraber olmasından dolayı, “…mağarada bulunan iki kişiden biri…” (et-Tevbe, 9/40) şeklinde ondan bahsedilmektedir. Asıl adı Abdülkâbe olup, İslâm’dan sonra Rasûlullah (s.a.s.)’in ona Abdullah adını verdiği …

Devamını Oku...