Son Yazılar
Ana Sayfa >> Sahabeler >> Ehl-i Beyt

Ehl-i Beyt

Kur’ân-ı Kerîm’de ehl ve beyt kelimeleri birçok âyette geçer. Bu âyetlerden anlaşıldığına göre ehl “sahip, taraftar” gibi sözlük anlamlarından başka “aynı mekânı paylaşanlar; bir dine yahut peygambere inananlar; zevce”; beyt de “ev, Allah evi (cami)” ve “aile” mânalarında kullanılmıştır

Hz. Ali

Hz. Ali Kimdir? Hayatı    İslam’ın dört halifelerinden biri olan Hz. Ali (R.A) en çok araştırılan halifelerden biridir. Hz. Ali (R.A) gerek yaşayış biçimi ile gerekse de hayatı ile herkese örnek olan bir halifedir. Son aylarda ise en çok araştırılanlardan biri ise Hz. Ali (R.A) hayatıdır. Peki, Hz. Ali (R.A) …

Devamını Okuyun...

Hz. Fatıma

Hz. Fatıma (R.a) Kimdir? Peygamberimiz Hz. Muhammed (S.a.v)’in Kızının Hayatı       Güzel vasıfları sebebiyle Rasûl-i Ekrem Fatıma’yı görünce sevinir, kendisini ayakta karşılar, elini tutarak yanaklarından öper, ona iltifat edip yanına veya kendi yerine oturturdu. Babası kendi evine gelince Fatıma da O’nu aynı şekilde karşılayıp ağırlardı. Hz. Peygamber sefere …

Devamını Okuyun...

Hz. Hasan

        Hz. Hasan ibadete düşkün bir sahabiydi. Çok namaz kılar, çoğu günler oruç tutardı. Medine’den Mekke’ye yaya olarak 25 defa hacca gitti. “Müctebâ, taki, zekî” ve “sıbt” lakaplarıyla tanınan Hz. Hasan halim-selim, cömert, sakin, vakarlı, siyaset ve fitneden kaçınan bir yaratılışa sahipti. Hz. Hasan’ın Hayatı 3. yılın …

Devamını Okuyun...

Hz. Hüseyin

Hz. Hüseyin Kimdir Hayatı          “Şehid” lakabıyla meşhur olan Hz. Hüseyin’in göğsünden aşağısının dedesi Hz. Muhammed (sav)’e çok benzediği rivayet edilir. Doğduğu zaman Hz. Peygamber, ağabeyi Hasan’a yaptığı gibi o güne kadar Araplarca pek bilinmeyen adını kulağına bizzat ezan okuyarak koydu ve doğumunun yedinci gününde akika kurbanı …

Devamını Okuyun...

Hazreti Hasan & Hazreti Hüseyin

Hazreti Hasan & Hazreti Hüseyin Kimdir.    Rasûlullah (sav)’ın erkek çocukları küçük yaşlarda iken vefat etmişler, kız çocukları ise büyümüş, evlenmiş ve çocuk sahibi olmuşlardır. Hz. Peygamber’in torunları olan bu çocukların bazıları onunla birlikte güzel günler geçirerek onun eğitim ve terbiyesinden nasiplenmişlerdir. Kaynaklarımızda bu torunlarından, özellikle Hz. Peygamber’in irtihalinden sonraki …

Devamını Okuyun...

Ehl-i Beyt’in İslam’daki Önemi ve Yeri

Ehl-i Beyt’in İslam’daki Önemi ve Yeri Ehl-i Beyt gerek kavram gerekse özellik olarak İslam’da önemli bir yere sahiptir. Hz. Peygamgber’in yakınları olan, hayatı boyunca ona hizmet eden, her türlü sıkıntı ve zorluğa göğüs geren, bu noktada diğer Müslümanlara örnek olup onlara yol gösteren Ehl-i Beyt, Hz. Peygamber’in dostları olan ashabdan …

Devamını Okuyun...

Ehl-i Beyt Kavramının Değişim Süreci

Ehl-i Beyt Kavramı      Kur’ân-ı Kerîm’de ehl ve beyt kelimeleri birçok âyette geçer. Bu âyetlerden anlaşıldığına göre ehl “sahip, taraftar” gibi sözlük anlamlarından başka “aynı mekânı paylaşanlar; bir dine yahut peygambere inananlar; zevce”; beyt de “ev, Allah evi (cami)” ve “aile” mânalarında kullanılmıştır (M. F. Abdülbâkī, el-Muʿcem, “ehl”, “beyt” md.leri). “Ehlü’l-beyt” terkibi ise …

Devamını Okuyun...

Kur’ân-ı Kerîm’de Ehl-i Beyt

Kur’ân-ı Kerîm’de “Ehl-i Beyt”       Ehl-i Beyt, İslam’dan önce Beytü’l-Âlihe tabir edilen, içinde putların bulunduğu Kâbe ile putlardan sorumlu olan kabileye verilen bir isimdir. Ehl-i Beyt kavramı, İslam’ın başlangıcından Mekke’nin fethine kadar geçen sürede cahiliye dönemine ait dinî ve siyasi içeriğini korudu. Müslümanlar, Mekke’yi fethedince, dini ve siyasi …

Devamını Okuyun...