Son Yazılar
Ana Sayfa >> Sahabeler >> Erkek Sahabeler

Erkek Sahabeler

Sahabelerin Hayatını Az ve Öz Anlatmaya Çalıştık. Sahabenin hayatı ve bize yol gösterecek hayat hikayeleri geniş bir şekilde anlatılmıştır. Hayat-üs Sahabe .

Abdullah bin Amr (r.a.)

Abdullah bin Amr (r.a.) Hayatı Peygamberliğin 13. senesiydi… Hicret’ten az önce, Medine’de tebliğle vazifelen­di­ri­len Hz. Mus’ab bin Umeyr’in (r.a.) eliyle çok sayıda Medineli, İslam’ı seçmiş­ti. Hac mevsimi gelince 2’si kadın, 75 kişilik bir heyet, Hz. Mus’ab’la birlikte Mekke’ye gitti. Esasen kafile 500 kişilikti. Çoğunluğu müşrikler teşkil edi­yordu. Onlar da hac …

Devamını Okuyun...

Abdullah bin Übeyy (r.a.)

Abdullah bin Übeyy (r.a.) Hayatı kısaca Hz. Abdullah, Medineliydi. Hicret’ten önce Müslüman olmuştu. Asıl ismi Hu­bab’dı. Peygamberimiz bu isimden hoşlanmadığı için “Abdullah” olarak değiştir­di. Ab­dullah (r.a.), Peygamberimize bütün kalbiyle bağlanmıştı. Onun uğrunda yapamayacağı hiçbir fedakârlık yoktu. Bütün savaşlara iştirak etti. Fakat kaderin garip bir cilvesidir ki, babası Abdullah bin Übeyy, …

Devamını Okuyun...

Abdullah bin Abbas (r.a.)

Abdullah bin Abbas (r.a.) Hayatı Peygamberimizin (a.s.m.), Medine’ye hicretinden üç sene önceydi… Amcası Hz. Ab­bas’ın evinde bir şenlik vardı. Bir oğlan çocuğu dünyaya gelmişti. Çocuğu Re­sû­lul­lah’a götürdüler. Nur topu çocuğu kucağına alan Kâinatın Efendisi ona “Abdullah” ismini verdi. Ağzına biraz hurma ezmesi koydu, dua buyurdu. Küçük Abdullah, Peygamber Efendimizin ailesinin …

Devamını Okuyun...

Abbas bin Ubâde (r.a.)

H.z Abbas bin Ubâde (r.a.) Hayatı Kısaca Hicret’ten önceydi… Peygamberimiz, İslamiyet’i yayması ve oradaki Müslüman­lara öğretmesi için sahabilerden Mus’ab bin Umeyr’i (r.a.) Medine’ye gönder­mişti. Hz. Mus’ab iyi konuşan, meselesini insanları kırmadan rahatça anlatabi­len bir kabiliyete sahipti. Zaten Re­sû­lul­lah onu bunun için böyle mühim bir va­zifeye göndermişti. Gerçekten de Hz. Mus’ab …

Devamını Okuyun...

Abbas Bin Abdülmuttâlib (r.a.)

Abbas Bin Abdülmuttâlib (r.a.) Kimdir.? Kısaca  İslamiyet’ten önce de Kâbe’ye hizmet kutsi bir vazife kabul edilirdi. Bu mukad­des vazifeyi Kureyş’in asil ailelerinden olan Hz. Abbas’ın ailesi yerine getirirdi. Kâbe’yi tamir eder, ziyaret edenlere su dağıtırlardı. Kâbe’ye hizmet, bu ailenin bir geleneğiydi. Hz. Abbas henüz çocuktu. Bir gün kayboldu. Annesi her …

Devamını Okuyun...

Abbad bin Bişr (r.a.)

Abbad bin Bişr (r.a.) Hz. Abbad (r.a.), Ensar’ın ileri gelenlerindendi. Mus’ab bin Umeyr’in vasıtasıyla Müslüman oldu. Bedir, Uhud ve Hendek Savaşlarının yanı sıra Peygamber Efendimizle birlikte bütün savaşlara iştirak etti. Cihat meydanlarında büyük fedakârlıklar gösterdi. Bazı sahabiler, savaş esnasında Peygamberimizin yanı başında nöbet bekler, gelebilecek muhtemel bir tehlikeye karşı onu …

Devamını Okuyun...